Vrátenie tovaru do 14 dní

V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru vyplňte prosím nasledujúci formulár.

 

 

 

Odstúpenie od zmluvy-spotrebiteľ:

 • Kupujúci má právo v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. od zmluvy odstúpiť v prípade zmluvy uzavretej na diaľku mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V uvedenej lehote je nevyhnutné o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informovať Predávajúceho spolu s informáciami potrebnými k vybaveniu:
 • Číslo objednávky (variabilný symbol)
 • Popis tovaru
 • Dátum prevzatia tovaru
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa
 • Adresa spotrebiteľa
 • Číslo účtu a kód banky (IBAN) pre vrátenie platby
 • Dôvod odstúpenia (nepovinné)
 •  
 •   Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ zaslať najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu Predávajúceho KBL Trade s. r. o, Ružová 70/19, 909 01 Skalica, Slovenská republika, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, doporučene, poistený (odporúčanie), vhodne zabalený aby nedošlo počas prepravy k poškodeniu samotného tovaru. 
 • Predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy; tým nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z.
 • Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.